לילך מגיד מונתה למנהלת מחלקת סיכונים מיוחדים בכלל ביטוח

לילך מגיד מונתה למנהלת מחלקת סיכונים מיוחדים בכלל ביטוח

תהיה אחראית על תחומי הדירקטורים, אחריות מקצועית, רפואית וביטוחים הנדסיים

רוצים להמשיך לקרוא?