מוטי רוזן נבחר ליו"ר מגדל ביטוח ויחליף את ניר גלעד

מוטי רוזן נבחר ליו"ר מגדל ביטוח ויחליף את ניר גלעד

כהונתו תיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2021 או מועד קבלת אי התנגדות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה