מחלוקת במגדל בנוגע למינויים בחברה; במגדל מדגישים: תוכניות העבודה החדשות אושרו בדירקטוריון

מחלוקת במגדל בנוגע למינויים בחברה; במגדל מדגישים: תוכניות העבודה החדשות אושרו בדירקטוריון

היו"ר והמנכ"ל מלינים על התערבותו של בעל השליטה שלמה אליהו בעבודתם, פנו ליו"ר הרשות בבקשה שייתן דעתו בנושא

רוצים להמשיך לקרוא?