מידרוג הותירה על כנו את דירוג אג"ח מנורה מבטחים ברמה של Aa2

מידרוג הותירה על כנו את דירוג אג"ח מנורה מבטחים ברמה של Aa2

חברת הדירוג ציינה לחיוב את גודלה של החברה ואת החשיפה המתונה ללקוחות גדולים, למרות הגידול בחשיפה לקולקטיבים במגזר הבריאות. החסרונות של חברת הביטוח לדבריה הם הרווחיות הנמוכה ושחיקה באיכות הנכסים

רוצים להמשיך לקרוא?