מיטב דש: כל דירקטור שירים את ידו בעתיד לאשר עסקת בעלי עניין, ייזכר בבזק ויחשוב שבעתיים

מיטב דש: כל דירקטור שירים את ידו בעתיד לאשר עסקת בעלי עניין, ייזכר בבזק ויחשוב שבעתיים

המאבק על זהות דירקטוריון בזק. ביום חמישי האחרון נקבע ההרכב החדש בדירקטוריון בזק, כאשר הרוב המכריע של הדירקטורים שנבחרו לא הומלצו על ידי המוסדיים. מיטב דש: הייתה חשיבות להעביר את המסר

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש

לאחר שביום ה' האחרון נבחר הרכב חדש לדירקטוריון בזק, שהורכב בעיקר מדירקטורים שהוצעו על ידי חברת ביקום ובזק, במיטב דש טוענים היום כי הסיפור היה מוכרע מראש. זאת מאחר והמשקיעים הזרים מחזיקים יותר מ-50% ממניות חברת התקשורת. הדירקטוריון החדש של בזק מורכב מ-13 דירקטורים. כל הדירקטורים שהוצגו על ידי ביקום ובזק נבחרו בהצבעות הישיבה. אנטרופי, חברת הייעוץ שזכתה לתמיכת המוסדיים הצליחה להכניס דירקטור בודד מטעמה ועוד שניים שזכו לתמיכה משותפת שלה ובזק.

ממיטב דש נמסר: "יחסי הכוחות באסיפת בעלי המניות של בזק היו ידועים מראש. לבעלת השליטה ביקום ולבעלי המניות הזרים שפועלים לפי המלצת ISS יש יותר מ-50% מהאחזקות ויכולת להעביר את רוב ההחלטות באסיפה יחד, כפי שאכן קרה. למרות ידיעה זאת, הייתה חשיבות להעביר מסר ברור לפיו כל נושא משרה בחברה וכל דירקטור, דח"צ או רגיל, שהיו נוכחים בעת ביצוע עסקת בעלי עניין שפוגעת בציבור יתקל במשקיעים מוסדיים שיעשו כל שביכולתם להרחיקו מהחברה. זה ממשל תאגידי תקין עם מוסדיים הדואגים לכספי ציבור כפי שראוי".

בחברה הוסיפו: "אנחנו מניחים שכל דירקטור שירים את ידו בעתיד לאשר עסקה מסוג זה, יזכור בבירור את סיפור בזק ויחשוב שבעתיים. אנחנו מאחלים לדירקטוריון החדש של בזק הצלחה מרובה במשימות ובאתגרים שעומדים לפניו".

נזכיר כי לפני שבועיים פנתה מיטב דש לרגולטורים המקומיים לאפשר לה לתאם עמדות עם שאר המוסדיים המושקעים בבזק כדי לאפשר מינוי דח"צים (דירקטורים חיצוניים) מטעמם בדירקטוריון החברה. הבקשה נעשתה דאז על רקע ההחלטה  הטרייה של ISS להמליץ למשקיעים הזרים בחברה לתמוך במבנה הנוכחי של דירקטוריון בזק.  אם כי לא נרשמו התפתחויות בנושא זה בזמן שחלף מאז הבקשה וביום חמישי כאמור הוכרע המאבק – לפחות לעת עתה.