מי יעמוד בראש כלל ביטוח? אי יציבות בצמרת כלל ביטוח; החברה: הדירקטוריון מחויב אך ורק לחברה ולבעלי המניות

מי יעמוד בראש כלל ביטוח? אי יציבות בצמרת כלל ביטוח; החברה: הדירקטוריון מחויב אך ורק לחברה ולבעלי המניות

דירקטוריון החברה ידון בקרוב בהחלפת יורם נוה ברונן אגסי, ועד עובדי החברה מתנגד למהלך ושלח מכתב מחאה להנהלה

רוצים להמשיך לקרוא?