משרד עוה"ד גולדפרב זליגמן מרחיב את פעילותו בתחום הביטוח וניהול הסיכונים

משרד עוה"ד גולדפרב זליגמן מרחיב את פעילותו בתחום הביטוח וניהול הסיכונים

בראש התחום יעמוד עו"ד עידו גונן, שותף וראש תחום ביטוח וניהול סיכונים, ולצדו עו"ד דפנה לוטן מדוויר, שהצטרפה כשותפה במשרד. יספקו שירותים אסטרטגיים בתחום ייעוץ הביטוח וניהול הסיכונים לנושאי משרה בכירים, לדירקטוריונים ולחברות פרטיות וציבוריות, הפועלות במגוון סקטורים ותחומי עיסוק

רוצים להמשיך לקרוא?