נושאי המשרה בבורסה רכשו ביטוח אחריות מקצועית בעקבות הנפקתה והפיכתה לחברה ציבורית

נושאי המשרה בבורסה רכשו ביטוח אחריות מקצועית בעקבות הנפקתה והפיכתה לחברה ציבורית

לפוליסה נודע כי בבורסה בחרו להתבסס על חברת ביטוח מקומית

רוצים להמשיך לקרוא?