ניר קונר מונה למנהל אגף בכיר ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ניר קונר מונה למנהל אגף בכיר ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

קונר גויס, בין היתר, לצורך הקמת חטיבת מידע ודיגיטל ברשות וחידוש מערכות דיווח, בקרה ופיקוח קיימות, וכן קידום והקמת מערכות מידע חדשות ושירותים מונגשים

רוצים להמשיך לקרוא?