נציבות שירות המדינה קיבלה את בקשתו של אסף מיכאלי – יתחיל ב-AIG באוקטובר

נציבות שירות המדינה קיבלה את בקשתו של אסף מיכאלי – יתחיל ב-AIG באוקטובר

נציבות שירות המדינה: תחילת עבודתו של מיכאלי במועד המבוקש אין בה כדי לפגוע בטוהר המדינות בשירות המדינה ובתדמיתו בעיני הציבור

רוצים להמשיך לקרוא?