נשיאת אגודת האקטוארים נעמה חשמונאי בכנס אגודת האקטוארים: אגודת האקטוארים רואה חשיבות עליונה בהסדרת מקצוע האקטואריה בישראל

נשיאת אגודת האקטוארים נעמה חשמונאי בכנס אגודת האקטוארים: אגודת האקטוארים רואה חשיבות עליונה בהסדרת מקצוע האקטואריה בישראל

מנכ"ל מגדל דורון ספיר, שהשתתף בכנס, התייחס בדבריו לחשיבותם של האקטוארים לפעילות חברות הביטוח והפנסיה, והדגיש את האתגרים שעומדים בפני הגופים המוסדיים בעקבות החלת תקנות כושר הפירעון סולבנסי 2 וחישובי עתודות הביטוח וההון

רוצים להמשיך לקרוא?