המבוטחים לא קוראים את הפוליסות – יש חשיבות רבה בייעוץ של סוכנים ויועצים והנגשת המידע

המבוטחים לא קוראים את הפוליסות – יש חשיבות רבה בייעוץ של סוכנים ויועצים והנגשת המידע

עוד הוצגו במסגרת הדיון שני פסקי דין סותרים לגבי מעמדם של האופניים החשמליים ברכב מנועי

רוצים להמשיך לקרוא?