יו"ר ועדת הבחירות עו"ד חיים קנת: הוועדה אינה מכירה בסמכותו של בית הדין לדון בנוהל הבחירות של הלשכה

יו"ר ועדת הבחירות עו"ד חיים קנת: הוועדה אינה מכירה בסמכותו של בית הדין לדון בנוהל הבחירות של הלשכה

המועמד לנשיאות הלשכה שלמה אייזיק שיגר לבכירי הלשכה מכתב עם דרישה לקיים את הבחירות במועד המתוכנן: ככל שתימנעו מלעשות כן, אנו נראה בכך משום גילוי דעת כי בכוונת הלשכה ו/או מוסדותיה לפעול לסיכול הליך הבחירות ו/או לשיבושו

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה