עוה"ד הארי אורעד, סיגל שלימוף-רכטמן, פגי שרון וחיים וצביקה זליכוב הם המובילים בביטוח

עוה"ד הארי אורעד, סיגל שלימוף-רכטמן, פגי שרון וחיים וצביקה זליכוב הם המובילים בביטוח

דירוג legal 500. עו"ד צביקה זליכוב ממשרד זליכוב ובן דן נכנס השנה לראשונה לדירוג. משרדי עורכי הדין גרוס אורעד שלימוף, לויתן שרון, נשיץ ברנדס אמיר וזליכוב בן דן נכללים בקבוצת המשרדים המובילה בענף. בקבוצה השנייה בדירוג נכללים: גולדפרב זליגמן, גרנות שפייזר, הרצוג פוקס נאמן, מ. פירון ושות', ש. הורוביץ ושות' ויגאל ארנון ושות'

רוצים להמשיך לקרוא?