על רקע התוצאות הטובות – הטבות לעובדי כלל ביטוח

על רקע התוצאות הטובות – הטבות לעובדי כלל ביטוח

עובדי כלל ביטוח יקבלו אופציות בשווי של עד 23% מהשכר והעלאת שכר של 6.5% בונוסים עד 110% ונופש בארץ ובחו"ל

רוצים להמשיך לקרוא?