פרופ' רייך לד"ר ברקת: עצור את המשך המכירה של מוצרי ביטוח על ידי סוכני הנסיעות

פרופ' רייך לד"ר ברקת: עצור את המשך המכירה של מוצרי ביטוח על ידי סוכני הנסיעות

לדברי דיקאן בית הספר לביטוח, הוא מבקש למנוע מצב בלתי מתקבל על הדעת לפיו רשות שלטונית מאפשרת המשך מצב בלתי חוקי, שנמשך שנים ארוכות והוסדר סופית במסגרת בג"ץ

רוצים להמשיך לקרוא?