קובי סוויסה ללשכה: יש לאפשר הצבעה בבחירות גם לסוכנים שחייבים כספים ללשכה

קובי סוויסה ללשכה: יש לאפשר הצבעה בבחירות גם לסוכנים שחייבים כספים ללשכה

בעקבות החלטת הוועד המנהל להתנות את זכות הבחירה רק לחברים ששילמו דמי חבר מלאים, פנה סוויסה לבית הדין של הלשכה: לאור העיקרון לפיו אין לרוקן מתוכן את החברות בעמותה, לא ניתן לשלול מחבר את הזכות להשתתף באסיפות כלליות ולבחור ולהיבחר למוסדות העמותה בשל אי תשלום דמי חבר

רוצים להמשיך לקרוא?