רשות שוק ההון פרסמה קול קורא לבעלי רישיון להתנדב לסיוע לאזרחים לקראת פרישה הזכאים למענק עבודה

רשות שוק ההון פרסמה קול קורא לבעלי רישיון להתנדב לסיוע לאזרחים לקראת פרישה הזכאים למענק עבודה

ההתנדבות כוללת ליווי מלא עבור המוצרים הפנסיוניים כולל יישום ההמלצות בפועל וביצוע פעולות מול הגופים המוסדיים. שמות בעלי הרישיון המשתתפים במיזם יפורסמו באתר רשות שוק ההון והם יקבלו תעודת הוקרה על פועלם במסגרת ההתנדבות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה