קיפול שכבות: בית ההשקעות אקסלנס ממזג חברות בנות במטרה לנהל את העסקים באופן מאוחד

קיפול שכבות: בית ההשקעות אקסלנס ממזג חברות בנות במטרה לנהל את העסקים באופן מאוחד

אקסלנס נשואה ניהול השקעות פנתה לבין המשפט המחוזי על מנת לאשר מיזוגה לתוך אקסלנס נשואה שירותי בורסה

רוצים להמשיך לקרוא?