רוזנפלד במכתב למנכ"לי חברות הביטוח ובתי ההשקעות: הקלו על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית

רוזנפלד במכתב למנכ"לי חברות הביטוח ובתי ההשקעות: הקלו על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית

המכתב נשלח לאור המצב בו סוכני הביטוח נאבקים כלכלית לצלוח את משבר הקורונה. רוזנפלד: מצפה שכפי שרשויות המדינה באו לקראת העצמאיים בדחיית תשלומים במענקים, כך ינהגו גם החברות ביחס לסוכני הביטוח, רוב המנכ"לים השיבו שיפעלו ברוח המכתב

"בנסיבות הקיימות ולאור המצב, אני פונה אלייך בבקשה אישית לצאת בקריאת סיוע, ביחס לציבור השותפים העסקיים שלכםסוכני הביטוח שלכם, אשר פועלים מולכם הן בימים טובים אך בעיקר בימים קשים אלו". כך כתב נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד בפנייה ששיגר למנכ"לי חברות הביטוח ובתי ההשקעות בה הוא מבקש מהם להקל על הסוכנים את ההתחשבנות העסקית.

במכתב ביקש רוזנפלד "כי בתקופה זו תקלו על סוכני הביטוח את ההתחשבנות העסקית, לרבות הקדמת התחשבנות ביחס לזכאות לעמלות, דחיית  התחשבנות בגין ביטולים או כל השבה כספית אחרת מצד הסוכן שתמצאו לנכון למועד מאוחר יותר. להעניק מקדמות לסיוע על חשבון עמלות וכל הטבה אחרת, אשר תתמוך ותסייע לסוכני הביטוח שהינם עצמאיים אשר נאבקים כעת לצלוח כלכלית את משבר הקורונה".

לפוליסה נודע כי רוב המנכ"לים השיבו כי יפעלו ברוח המכתב.