רונית בודו, דירקטורית בלתי תלויה במגדל, מבקשת להורות לפיקוח להעביר לעיונה את חומרי הביקורת הרלוונטיים לעניינה

רונית בודו, דירקטורית בלתי תלויה במגדל, מבקשת להורות לפיקוח להעביר לעיונה את חומרי הביקורת הרלוונטיים לעניינה

הכוונה לחומרים שעמדו לנגד עיניהם של אנשי רשות שוק ההון עת גיבשו את טיוטת דוח ביקורת ממשל תאגידי במגדל. הטיוטה, לדברי בודו, בעתירה שהוגשה למחוזי בירושלים, מכילה ממצאים לכאוריים ודרישות הפוגעים באורח קשה בשמה הטוב ובמשלח ידה, ולטענתה, הממצאים ביחס אליה הם שגויים

רוצים להמשיך לקרוא?