רמון גרניט נבחרה על ידי מיוניק רי להיות הברוקר הראשון בעולם שיתפעל באופן עצמאי את הסכם ביטוח משנה שלה

רמון גרניט נבחרה על ידי מיוניק רי להיות הברוקר הראשון בעולם שיתפעל באופן עצמאי את הסכם ביטוח משנה שלה

מנורה מבטחים תשמש כפרונט, אך התפעול כולו יתבצע באמצעות רמון גרניט

רוצים להמשיך לקרוא?