רשות שוק ההון העלתה הילוך במעורבותה בנעשה בכלל ביטוח

רשות שוק ההון העלתה הילוך במעורבותה בנעשה בכלל ביטוח

הרשות שלחה מכתב לבעל המניות מורי ארקין שלא יפעל להכוונת פעילות החברה וקבלת החלטות בה * כלל ביטוח דיווחה לבורסה כי יורם דנציגר הוא הממונה מטעם הדירקטוריון לבדוק את הפרשה

רוצים להמשיך לקרוא?