רשות שוק ההון מסדירה את עבודת האקטוארים בחברות הביטוח

רשות שוק ההון מסדירה את עבודת האקטוארים בחברות הביטוח

החוזר מתייחס לאופן שיטת התיעוד של תהליכי העבודה המתחייבים, על מנת לאפשר בקרה, פיקוח והמשכיות בעבודת האקטואר. מאגודת האקטוארים נמסר: יישום ההוראות הוא אתגר משמעותי מאוד לחברות ויחייב אותן להיערכות מיטבית בזמני תגובה קצרים

רוצים להמשיך לקרוא?