רשות שוק ההון פסלה לאחרונה התמחויות וסמכויות אימון של סוכנים

רשות שוק ההון פסלה לאחרונה התמחויות וסמכויות אימון של סוכנים

על פי מידע שהגיע לפוליסה, 18 התמחויות שביצעו לאחרונה מועמדים לקבלת רישיון נפסלו, וכמו כן נשללו סמכויות האימון של 8 בעלי רישיון שהוסמכו לאמן סוכנים מתמחים, לתקופות של 5-16 שנים

רוצים להמשיך לקרוא?