שינויים במגדל: מוטי רוזן מונה לדירקטור בחברה, ד"ר גבי פיקר יעזוב בעקבות חילוקי דעות עם היו"ר

שינויים במגדל: מוטי רוזן מונה לדירקטור בחברה, ד"ר גבי פיקר יעזוב בעקבות חילוקי דעות עם היו"ר

המינוי של מוטי רוזן תלוי בהסכמת הממונה על הביטוח. פיקר תלה את עזיבתו בטרפוד מהלך הדחתו של גלעד על ידי הממונה על הביטוח באפריל 2020

רוצים להמשיך לקרוא?