5,400 אנשי ביטוח קיבלו הדרכה בכלל college במהלך 2018

5,400 אנשי ביטוח קיבלו הדרכה בכלל college במהלך 2018

גלי שבד, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף שיווק ואסטרטגיה: בכל שנה אנו עדים לגידול בדרישה מהשטח בשל הערך המוסף המשמעותי שהמכללה מעניקה לסוכנים שלנו באינטראקציה היומיומית שלהם עם לקוחותיהם

רוצים להמשיך לקרוא?