MAX ביקשה מרשות שוק ההון להקים סוכנות ביטוח ומבקשת מלקוחותיה לעשות שימוש בנתוניהם

MAX ביקשה מרשות שוק ההון להקים סוכנות ביטוח ומבקשת מלקוחותיה לעשות שימוש בנתוניהם

חברת כרטיסי האשראי מבית לאומי קארד מבקשת לאשר העברת המידע של הלקוחות ל"מקס איט פיננסים", החברה שתחזיק בסוכנות. ממקס נמסר: החברה מצפה להצטרף לבשורת התחרות שמובילה הרשות

רוצים להמשיך לקרוא?