ירידה משמעותי בגבולות האחריות של פוליסות סייבר

ירידה משמעותי בגבולות האחריות של פוליסות סייבר

גבולות האחריות השכיחים ירדו ב-47% לכדי 3.2 מיליון דולר

על פי מחקר שנערך בארה"ב ב-2018 על ידי (the Council of Insurance Agents and Brokers (CIAB – גבולות האחריות השכיחים של פוליסות סייבר ירדו ב-47% לכדי 3.2 מיליון דולר. הנשאלים, ברוקרים לביטוח רכוש בארה"ב, דיווחו על ירידה מגבול אחריות ממוצע של 6 מיליון דולר, שנמצא במחקר קודם שהתקיים במאי 2017.

על פי נתוני המחקר, 71% מהמבוטחים בביטוח סייבר רכשו פוליסות ייחודיות לסיכון זה (standalone), אולם חלה ירידה בשיעור של 5% בכמות הפוליסות לעומת 2017. הברוקרים שנדגמו דיווחו כי 32% מלקוחותיהם רכשו פוליסות סייבר בששת החודשים האחרונים, שיעור יציב לעומת שנים קודמות וכן לא דווח על שינויים בפרמיות הביטוח.