רשות ניירות ערך: אירועי סייבר מייצרים חובת דיווח מיידית למשקיעים

רשות ניירות ערך: אירועי סייבר מייצרים חובת דיווח מיידית למשקיעים

התקפת סייבר שהביאה להפסקת הפעילות העסקית של תאגיד לפרק זמן, חשיפה לחומרים רגישים ותשלום כופר הן חלק מהדוגמאות אותן סיפקה הרשות כאירועים שמחייבים דיווח. הרחבת חובת הגילוי והדיווח נחשבת לגורם מעודד לרכישת ביטוח סייבר

רוצים להמשיך לקרוא?