ביטוח ישיר רשמה רווח של 139 מיליון שקל ב-3 רבעונים – קיטון של 16% בהשוואה ל-2019

ביטוח ישיר רשמה רווח של 139 מיליון שקל ב-3 רבעונים – קיטון של 16% בהשוואה ל-2019

ברבעון השלישי רשמה החברה רווח של 77 מיליון שקל – גידול של 50% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהכנסות מהשקעות וכן משיפור ברווח החיתומי במרבית הענפים. החברה הודיעה ב-28 באוקטובר על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 40 מיליון שקל בגין שנת 2019

רוצים להמשיך לקרוא?