גידול של 1.6% בלבד בתפוקת תחום רכוש ואחרים, שאינו נותן מענה לצמיחה במשק

גידול של 1.6% בלבד בתפוקת תחום רכוש ואחרים, שאינו נותן מענה לצמיחה במשק

בשנה הנוכחית הרווחיות ירדה כתוצאה מירידה ברווחי השקעות וכן הרעה חיתומית ברוב החברות, שנבעה מגידול בנזקי חורף ומהשפעת הרפורמה לגבי נזקי המים. רכוש ואחרים - תוצאות 2018

רוצים להמשיך לקרוא?