דוח שומרה: הרווח הכולל של החברה ירד ל-74 מיליון שקל לעומת רווח של 89 מיליון שקל ב-2017

דוח שומרה: הרווח הכולל של החברה ירד ל-74 מיליון שקל לעומת רווח של 89 מיליון שקל ב-2017

סך כל הפרמיות ברוטו שהורווחו בשנת 2018 מסתכמות ב-973 מיליון שקל, לעומת 1.006 מיליארד שקל ב-2017. הקיטון ברווח נבע בין היתר מירידה ברווחים מחיתום ומהשקעות

שומרה מקבוצת מנורה מבטחים רשמה רווח של 74 מיליון שקל ב-2018, לעומת רווח של 89 מיליון שקל ב-2017  ירידה של 17%. כך עולה מהדוח הכספי לסיכום 2018 שפרסמה החברה. הפרמיות ברוטו שהורווחו בשנת 2018 על ידי החברה מסתכמות ב-973 מיליון שקל, לעומת 1.006 מיליארד שקל ב-2017. הקיטון ברווח מתרחש על רקע ירידה בהכנסות מהשקעות שהסתכמו ב-19.4 מיליון שקל, לעומת 73 מיליון שקל ב-2017 – ירידה של 74%.

בתחום רכב חובה, הרווח הכולל בתקופת הדוח (2018) הסתכם בכ-14.75 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-62.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017. הקיטון המשמעותי ברווח הכולל נובע בעיקר מירידה ברווח החיתומי ובעיקר מפער בהכנסות מהשקעות, שהסתכם לכ-35.7 מיליון שקל.

ב-2018 הרווח הכולל בתחום ביטוח רכב רכוש הסתכם ל-84.8 מיליון, לעומת רווח כולל של 55.1 מיליון ב-2017. הרווח החיתומי הסתכם בכ-78.3 מיליון שקל, לעומת רווח חיתומי בסך של כ-39.1 מיליון שקל ב-2017. על פי החברה: "בענף קיים שיפור ברווחיות שנובע משיפור בתוצאות החיתומיות כתוצאה מירידה משמעותית בשכיחות התביעות".

בתחום ביטוח ענפי רכוש ואחרים, ב-2018, הרווח הכולל הסתכם בכ-7.4 מיליון שקל, תוצאה דומה ל-2017. הפעילות החיתומית ב-2018 הסתכמה ברווח של 5.4 מיליון שקל, לעומת רווח של 3.1 מיליון שקל ב-2017.