דוח שומרה: הרווח הכולל של החברה ירד ל-74 מיליון שקל לעומת רווח של 89 מיליון שקל ב-2017

דוח שומרה: הרווח הכולל של החברה ירד ל-74 מיליון שקל לעומת רווח של 89 מיליון שקל ב-2017

סך כל הפרמיות ברוטו שהורווחו בשנת 2018 מסתכמות ב-973 מיליון שקל, לעומת 1.006 מיליארד שקל ב-2017. הקיטון ברווח נבע בין היתר מירידה ברווחים מחיתום ומהשקעות

רוצים להמשיך לקרוא?