האם יש צורך לבחון את ייעודיו של הפול לאחר יותר מ-40 שנה?

האם יש צורך לבחון את ייעודיו של הפול לאחר יותר מ-40 שנה?

תפקידו המרכזי של הפול הוא לתת מענה ביטוחי למבוטחים שלא השיגו מבטח אחר שיסכים לבטחם. במבנה הקיים של הדירקטוריון יוכל הפול לשרת את כל הנזקקים לו ב-2019 רק אם תהיה מעורבות הולמת של הרגולטור

רוצים להמשיך לקרוא?