הדוח הרבעוני של אלטשולר שחם: ההכנסות עלו ב-39 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל, הרווח הוכפל

הדוח הרבעוני של אלטשולר שחם: ההכנסות עלו ב-39 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל, הרווח הוכפל

אלטשולר שחם גמל ופנסיה ממשיכה לצמוח בקצב מהיר לקראת ההנפקה, בשבוע שעבר הדירקטוריון אישר לראשונה את התשקיף להנפקה

רוצים להמשיך לקרוא?