הכשרה רשמה רווח של 0.6 מיליון שקל ב-3 רבעונים ראשונים של 2020

הכשרה רשמה רווח של 0.6 מיליון שקל ב-3 רבעונים ראשונים של 2020

החברה מדווחת על רווח כולל של כ-16 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

רוצים להמשיך לקרוא?