הלמן-אלדובי: הדוח השנתי מעיד על קיטון קל בהפסדי החברה ב-2018, בסך של 8.5 מיליון שקל

הלמן-אלדובי: הדוח השנתי מעיד על קיטון קל בהפסדי החברה ב-2018, בסך של 8.5 מיליון שקל

ההפסד השנתי של בית ההשקעות הסתכם ב-8.5 מיליון שקל ב-2018 לעומת הפסד של 8.7 מיליון שקל ב-2017. במגזר הגמל וההשתלמות רשמה החברה גידול של 22.3% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-8.9 מיליון שקל לעומת כ-7.3 מיליון שקל ב-2017

רוצים להמשיך לקרוא?