הלמן-אלדובי: הדוח השנתי מעיד על קיטון קל בהפסדי החברה ב-2018, בסך של 8.5 מיליון שקל

הלמן-אלדובי: הדוח השנתי מעיד על קיטון קל בהפסדי החברה ב-2018, בסך של 8.5 מיליון שקל

ההפסד השנתי של בית ההשקעות הסתכם ב-8.5 מיליון שקל ב-2018 לעומת הפסד של 8.7 מיליון שקל ב-2017. במגזר הגמל וההשתלמות רשמה החברה גידול של 22.3% ברווח הנקי, שהסתכם בכ-8.9 מיליון שקל לעומת כ-7.3 מיליון שקל ב-2017

רמי דרור, מנכ"ל הלמן אלדובי
צילום: יח"צ

ההכנסות לשנת 2018 בהלמן אלדובי גדלו ל-123 מיליון שקל לעומת 106 מיליון שקל ב-2017. ההפסד השנתי של הלמן אלדובי הסתכם ב-8.5 מיליון שקל ב-2018 לעומת הפסד של 8.7 מיליון שקל ב-2017. כך עולה מהדוח השנתי של בית ההשקעות שפורסם היום (ה') בבורסה.

נכון לסוף 2018, מנהל בית ההשקעות כ- 54.4 מיליארד שקל במצטבר מתוכם סך של כ- 9.17 מיליארד שקל מנוהלים בהלמן-אלדובי גמל. ההכנסות מניהול קופות גמל הסתכמו ב-93 מיליון שקל לעומת 85 מיליון שקל ב-2017. ההכנסות מקרנות הפנסיה הסתכמו ב-13 מיליון שקל, לעומת 10 מיליון שקל ב-2017. ההוצאות על ניהול קרנות הפנסיה, הגיעו ל-23 מיליון שקל.

בבית ההשקעות הסבירו עם פרסום הדוח כי מדובר בהוצאות שיווק ופרסום שליוו את בחירתה של קרן הפנסיה של הלמן אלדובי לקרן נבחרת. מספר העמיתים על פי החברה עומד על 400 אלף. בקרן הפנסיה חברים 65 אלף עמיתים.

בית ההשקעות, מציג בחודשים האחרונים מצבירה חיובית בגמל ורשם גידול משמעותי בהיקף ההפקדות החודשיות בתחום הפנסיה והללו עומדות, נכון לסוף פברואר 2019 (עפ"י נתוני הפנסיה נט) על כ-47 מיליון שקל בחודש – עלייה של כ-31% לעומת נובמבר 2018, עם תחילתה של רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות.

סך ההון העצמי של בית ההשקעות הסתכם ב 174.4 מיליון שקל גידול של יותר מ-18% לעומת 2017. קרן ה-P2P שהושקה באוגוסט 2017 גייסה עד כה יותר מ-400 מיליון שקל והניבה תשואה  דולרית של 12.05% מאז השקתה.

רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות: "שנת 2018 הייתה שנת מפנה בפעילות בית ההשקעות – בית ההשקעות רשם צמיחה בכל מגזרי הפעילות ונבנתה תשתית חזקה לצמיחה אורגנית משמעותית בשנים הקרובות המבוססת על הובלה בתשואות,  השקעה בתשתית טכנולוגית, הסבת מערכת תפעול הפנסיה והשקעה מאסיבית בשיווק ובפרסום לטובת חיזוק המותג. השלמת המהלכים האסטרטגיים  צפויה להביא לגידול משמעותי בהכנסות ובשורת הרווח כבר בשנת 2019".