הלמן אלדובי רשמה הפסד רבעוני כולל של 2.5 מיליון שקל לעומת הפסד של 2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל

הלמן אלדובי רשמה הפסד רבעוני כולל של 2.5 מיליון שקל לעומת הפסד של 2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל

הכנסות הלמן אלדובי הסתכמו ב-40.5 מיליארד שקל לעומת הכנסות של 35 מיליארד שקל – גידול של 15.4%, מהלמן אלדובי נמסר כי ההפסד נובע בעיקרו מהפרשה של 2.8 מיליון שקל בגין ירידת ערך שביצעה חברת הגמל

רוצים להמשיך לקרוא?