הפניקס רשמה רווח כולל של 539 מיליון ב-2018 לעומת רווח 869 מיליון שקל ב-2017

הפניקס רשמה רווח כולל של 539 מיליון ב-2018 לעומת רווח 869 מיליון שקל ב-2017

החברה מציגה גידול בפרמיות ל-10.1 מיליארד שקל ב-2018, לעומת פרמיות בסך של 9.7 מיליארד שקל ב-2017 אך הפסד של 2 מיליארד שקל בהשקעות ברבעון העיב על התוצאות. התשואה על ההון של החברה עומדת על 9%. החברה הגדילה את חלוקת הדיבידנד לסך של 250 מיליון שקל

הרווח הכולל של הפניקס ב-2018 עמד על 539 מיליון שקל, לעומת רווח 869 מיליון שקל ב-2017. מהדוח עולה כי הפניקס רשמה קיטון ברווח הכולל בשיעור של 38% לעומת 2017, בעיקר כתוצאה מירידה ברווחי ההשקעות ברבעון האחרון של 2018. ברבעון האמור הפניקס הציגה הפסד כולל של 52 מיליון שקל, לעומת רווח של 196 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. עוד מראה הדוח כי התשואה להון עמדה על 9% בשנת 2018, לעומת תשואה על ההון של 16.5% ב-2017. על רקע הדוח, מניית החברה עולה יותר מ-3% בבורסה.

החברה מציגה גידול בפרמיות של יותר מ-4% בשנת 2018 כאשר הפרמיות צמחו ל-10.1 מיליארד שקל ב-2018, לעומת פרמיות בסך של 9.7 מיליארד שקל ב-2017. ברבעון האחרון, הפרמיות ברוטו של החברה עמדו על 2.7 מיליארד שקל, לעומת 2.3 מיליארד שקל ברבעון המקביל של 2017.

עוד הודיעה החברה כי תכפיל את הדיבידנד למשקיעים לסך של 250 מיליון שקל. מדובר על החלוקה השנייה של החברה מאז 2014, לאחר שביוני 2018 חילקה החברה דיבידנד בסך של 120 מיליון שקל.

הרבעון האחרון של שנת 2018, שהתאפיין בירידת ערך של שוק המניות והאג"ח, הביא להפסד של 2.13 מיליארד שקל בהשקעות של הפניקס (לעומת רווח של 1.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל של 2017). סך הכל הרווח מהשקעות ב-2018 הסתכם ב-1.07 מיליארד שקל בחברה, לעומת 4.88 מיליארד ב-2017. הפרש של 3.8 מיליארד שקל.

 

רווח כולל לפי ענפים

 

הרווח הכולל בענף ביטוח החיים וחא"ט עמד על 273 מיליון שקל ב-2018 לעומת רווח של 245 מיליון שקל ב-2017. פרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים עמדו על 5.08 מיליארד שקל ב-2018, לעומת 5.06 מיליארד שקל ב-2017.

הרווח הכולל בענף בריאות עמד על 79 מיליון שקל ב-2018 לעומת רווח של 125 מיליון שקל ב-2017. פרמיות שהורווחו ברוטו עמדו על 2.23 מיליארד שקל ב-2018, לעומת 2.04 מיליארד שקל ב-2017.

הרווח הכולל בענף הביטוח הכללי עמד על 269 מיליון שקל ב-2018 לעומת רווח של 435 מיליון שקל ב-2017. פרמיות שהורווחו ברוטו עמדו על 2.79 מיליארד שקל ב-2018, לעומת 2.59 מיליארד שקל ב-2017.

 

מקורות הרווח של הפניקס לפני מס