הרווח הכולל של הראל ב-2018 הסתכם ב-542 מיליון – הגבוה ביותר בענף הביטוח

הרווח הכולל של הראל ב-2018 הסתכם ב-542 מיליון – הגבוה ביותר בענף הביטוח

הראל רשמה קיטון ברווח הכולל לעומת 2017, בשיעור של 36%. הראל: למרות הירידות החדות שנרשמו בשוקי ההון בסיומה של 2018, הרווחים הגבוהים בענף מצביעים על חוסנה של החברה
מנכ"ל הראל מישל סיבוני

מישל סיבוני, מנכ"ל הראל. צילום: פלאש 90

הראל רשמה את הרווח הכולל הגבוה בענף הביטוח, כך עולה מהדוח שפרסמה החברה היום (א').

הרווח הכולל ל-2018, הסתכם ב-542 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-846 מיליון שקל ב-2017. על פי החברה, רווח זה הושג למרות הירידות החדות שנרשמו בשוק ההון במהלך חודש דצמבר 2018, אשר מחקו את התשואות שהניב שוק ההון במשך שנת 2018 כולה.

הרווח הכולל לרבעון הרביעי של 2018 הסתכם ב-5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-245 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. הירידה ברווח הרבעוני הינה תוצאה של הירידות שנרשמו בשוק ההון במהלך דצמבר 2018.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו, גדלו בשנת 2018 ב-12% והסתכמו בכ-31 מיליארד שקל, לעומת כ-27.8 מיליארד שקל שהורווחו ב-2017.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם, נכון ליום 31 בדצמבר 2018, בכ-5.92 מיליארד שקל.

הראל הכריזה לאורך שנת 2018 על חלוקת דיבידנדים בסך של 214 מיליון שקל, נתון המשקף תשואת דיבידנד שנתית בשיעור של 3.6%. במקביל, חילקה החברה הבת הראל ביטוח דיבידנד  בשנת 2018 בסך של 200 מיליון שקל. התשואה על ההון של הראל עמדה על 9.44%, לעומת תשואה על ההון בשיעור של 15.85% ב-2017. מניית החברה קפצה היום (א') בבורסה ב-4% לנוכח התוצאות.

 

רווח כולל על פי ענפים

 

ביטוח כללי: הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי בשנת 2018 הסתכם בכ-82 מיליון שקל, מול רווח כולל לפני מס של כ-205 מיליון שקל בתקופה המקבילה של 2017. קיטון של כ-60%.

הרווח הכולל לפני מס בביטוח רכב רכוש הסתכם בשנת 2018 בסך של כ-93 מיליון שקל, מול רווח כולל לפני מס בסך של כ-52 מיליון שקל בתקופה של 2017. גידול של כ-79%.

הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח כללי הסתכמו בשנת 2018 בסך של כ-3.4 מיליארד שקל, לעומת כ-3.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2017, גידול של כ-6%.

ביטוחי בריאות: הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות ב-2018 הסתכם בסך של כ-289 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס של כ-110 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017. גידול של כ-163%.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו במגזר ביטוח בריאות ב-2018 הסתכם בכ-4.7 מיליארד שקל, למול כ-4.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2017, גידול של כ-7%.

חיסכון ארוך טווח: הרווח הכולל לפני מס בפעילות חיסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) הסתכם בשנת 2018 בכ-355 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס של כ-594 מיליון שקל ב-2017. קיטון של כ-40%.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות חיסכון ארוך הטווח, הסתכמו בשנת 2018 בסך של כ-17.5 מיליארד שקל למול סך של כ-15.6 מיליארד שקל ב-2017, גידול של כ-12%.

ביטוחי חיים: הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בשנת 2018 הסתכם בכ-228 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס של כ-486 מיליון שקל ב-2017. קיטון של כ-53%. הירידה ברווח נגזרת מהירידות שנרשמו בחודש דצמבר 2018 בשוק ההון ומכך שלא נגבו במהלך שנת 2018 דמי ניהול משתנים. בתחילת 2019, בשל עליות בשוק ההון, נמחקו כל הפסדי ההשקעה, כך שליום 31 בינואר 2019, לא נותרה יתרת דמי ניהול שלא תיגבה.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בביטוח חיים בשנת 2018 הסתכמו בכ-5.6 מיליארד שקל, למול כ-5.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%.

קרנות הפנסיה: הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה בשנת 2018 הסתכם בכ-81 מיליון שקל, למול רווח כולל לפני מס של כ-69 מיליון שקל ב-2017, גידול של כ-17%.

דמי הגמולים שנגבו על ידי קרנות הפנסיה של הקבוצה בשנת 2018 הסתכמו בכ-8.3 מיליארד שקל, למול כ-7.2 מיליארד שקל ב-2017. גידול של כ-15%.

היקף הנכסים המנוהלים על ידי קרנות הפנסיה הסתכם, נכון ליום 31 בדצמבר 2018, בכ-61.6 מיליארד שקל, לעומת כ-55 מיליארד שקל, בסוף 2017. גידול של כ-12%.

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר: "אנו מסכמים שנה של עשייה רבה וצמיחה בכל תחומי הפעילות של החברה וממשיכים להטמיע במרץ שלל כלים ואמצעים טכנולוגיים לטובת שיפור וייעול השירות לסוכני ולקוחות החברה. אין ספק כי המיקוד באימוץ טכנולוגיות חדשות מאפשר המשך צמיחה בסביבת שוק מאתגרת ושיפור בתוצאות העסקיות. הראל מציגה צמיחה בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים השנתיים לרמה של יותר מ-30 מיליארד שקל, עם עלייה בהיקפי הפעילות בכל המגזרים העסקיים, זאת לצד רווח כולל של 542 מיליון שקל. נתונים אלו מצביעים על חוסנה של החברה, הבולטת במיוחד על רקע העובדה, כי תוצאות אלו הושגו כאשר שוק ההון סבל מתשואות שליליות ולא תרם תרומה משמעותית לתוצאות". סיבוני הוסיף כי "מאז תחילת שנת 2019, אנו עדים למגמה של עליות בשוק ההון, באופן שלמעשה קיזז את התשואות השליליות שנרשמו בפוליסות המשתתפות ברווחים בשנת 2018 ואף נרשמו תשואות חיוביות מתחילת השנה".