הרווח הכולל של שירביט ב-2018 זינק ל-26.6 מיליון שקל לעומת 3.4 ב-2017

הרווח הכולל של שירביט ב-2018 זינק ל-26.6 מיליון שקל לעומת 3.4 ב-2017

החברה חילקה באוקטובר 2018 דיבידנד בסך 5 מיליון שקל

גיל ספיר

הרווח הכולל של שירביט ב-2018 זינק ל-26.6 מיליון שקל לעומת 3.4 ב-2017 – כך עולה מהדוח הכספי שפרסמה החברה. מדובר בדוח האחרון של המנכ"ל הקודם גיל ספיר, שסיים תפקידו במרץ האחרון, והוחלף על ידי שלומי נחום.

הפרמיות שהורווחו ברוטו עמדו על 275 מיליון שקל בתחום רכב רכוש (262 מיליון שקל ב-2017 – גידול של 4%), 167 מיליון שקל בתחום רכב חובה (165 מיליון שקל ב-2017 – גידול של 1.2%) ופרמיות בתחום אחר – 133 מיליון שקל (108 מיליון שקל ב-2017 – גידול של 23%).

עלות התשלומים ושינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח ברוטו נשארה זהה לעלות ב-2017 – 427 מיליון שקל.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי עמד על 29 מיליון שקל לעומת 3 מיליון שקל ב-2017. הרווח הכולל שמסעיפים שאינם מיוחסים לתחום הביטוח עמד על 10 מיליון שקל לעומת 2.6 מיליון שקל ב-2017. רווחי השקעות עמדו של 19 מיליון שקל לעומת 28 מיליון שקל ב-2017 – קיטון של 32%.

הרווח ב-2018 כולל הערכה מחדש שבוצעה לבניין משרדים בנתניה השייך לחברה, ובו ממוקמים משרדיה. בדוח מודיעה החברה על חלוקת 5 מיליון שקל כדיבידנד שנעשתה באוקטובר 2018.