השחיקה ברווחי ביטוח חובה מוסברת בעיקר בקיטון ברווחי השקעות

השחיקה ברווחי ביטוח חובה מוסברת בעיקר בקיטון ברווחי השקעות

רק שוק הון חיובי לאורך זמן עשוי להביא את השינוי המיוחל. גם השימוש המופרז בביטוחי משנה יחסיים והגידול בהפסדי החברות הקשורים בחלקם בפול צריכים להיות מטופלים ברמות הגבוהות. ביטוח חובה - תוצאות 2018

רוצים להמשיך לקרוא?