חברת נמל אשדוד דחתה את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לביטוח בריאות קבוצתי

חברת נמל אשדוד דחתה את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לביטוח בריאות קבוצתי

המועד האחרון המקורי להגשת הצעות חלף ביום ה' שחלף. תקופת הביטוח היא לחמש שנים עם אפשרות להאריך בחמש שנים נוספות

רוצים להמשיך לקרוא?