חיסכון לכל ילד – הפרשי תשואה גדולים מאוד בין הקופות השונות

חיסכון לכל ילד – הפרשי תשואה גדולים מאוד בין הקופות השונות

בכל רמת סיכון בולטים הבדלים גדולים בהישגי מנהלי ההשקעות - הפרשי תשואה גבוהים מאוד בין מנהלי השקעות באותה רמת סיכון. אנליסט, מגדל ואינטרגמל בולטים בתשואה בכל רמת סיכון

רוצים להמשיך לקרוא?