כלל ביטוח הפסידה 345 מיליון שקל בחציון הראשון לעומת רווח של 215 מיליון בתקופה המקבילה

כלל ביטוח הפסידה 345 מיליון שקל בחציון הראשון לעומת רווח של 215 מיליון בתקופה המקבילה

החברה עברה ברבעון השני של 2020 לרווח כולל לאחר מס של כ-139 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-44 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. החברה הכניסה מפרמיות בחציון הראשון כ-9.7 מיליארד שקל לעומת 9.1 מיליארד בחציון מקביל ב-2019

רוצים להמשיך לקרוא?