כלל ביטוח רשמה הפסד של 148 מיליון שקל ב-2018, לעומת רווח של 370 מיליון ב-2017

כלל ביטוח רשמה הפסד של 148 מיליון שקל ב-2018, לעומת רווח של 370 מיליון ב-2017

החברה תולה את ההפסד בתשואות השליליות בשוק ההון והתפתחות שלילית בתביעות ועדכון אומדנים בענף הסיעוד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-10.275 מיליארד שקל, לעומת סך של כ-9.73 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2017

רוצים להמשיך לקרוא?