מגדל: רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.4 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

מגדל: רווח כולל של 131 מיליון שקל ב-3 רבעונים, לאחר הפרשה של 1.4 מיליארד שקל עקב ירידת הריבית

ברבעון השלישי של שנת 2019 רשמה החברה הפסד כולל לאחר מס בסך של 222 מיליון שקל * הרווח בתשעת החודשים הושפע מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, ומאימוץ מודל הערכה מחדש למדידת קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה שקוזזו ברובם בעקבות השפעת ירידת הריבית בתקופה 

רוצים להמשיך לקרוא?