מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, עיקרי העדכונים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

 

רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, ובכללם למוצרי החיסכון הפנסיוניים. נוכח העלייה המינורית במדד בשנת 2019, בשיעור של 0.3%, חלק מהסכומים נשארו ללא שינוי ביחס ל-2019, וחלק עודכנו כלפי מעלה באופן מזערי.

מידע זה חיוני ביותר לבעלי הרישיון הפנסיוני, כיוון שנתונים אלו משפיעים ישירות על כל אזרח ואזרח – שכירים, עצמאיים, בעלי שליטה ופורשים. עיקרי העדכונים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה.