מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

מדריך: תקרות וסכומים ל-2020

רשות המיסים עדכנה את תקרות ההפקדה והטבות המס לשנת 2020, עיקרי העדכונים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?