מהפסד לרווח: מגדל רשמה רווח חציוני כולל של 567 מיליון שקל

מהפסד לרווח: מגדל רשמה רווח חציוני כולל של 567 מיליון שקל

ברבעון השני נרשם רווח כולל של 334 מיליון שקל ותשואה של 18.8% על ההון (במונחים שנתיים). הרווחיות הגבוהה נובעת הן מרווח חיתומי והן מרווח מהשקעות

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה