מיטב דש: הרווח הנקי ב-2018 עמד על 77 מיליון שקל לעומת רווח של 106 מיליון שקל ב-2017

מיטב דש: הרווח הנקי ב-2018 עמד על 77 מיליון שקל לעומת רווח של 106 מיליון שקל ב-2017

הכנסות בית ההשקעות צמחו ל-890 מיליון שקל ב-2018, בהשוואה להכנסות של 874 מיליון שקל ב-2017. ההכנסות מניהול קופות הגמל ירדו ל-220 מיליון שקל ב-2018

הרווח הנקי לשנת 2018 של מיטב דש עמד על כ-77 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-106 מיליון שקל בשנת 2017. כך עולה מהדוח השנתי של בית ההשקעות. על פי בית ההשקעות, חישוב הרווח השנתי, כלל רווח בגין שערוך ההחזקה במניות בבורסה על ידי מיטב דש טרייד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על כ-14 מיליון שקל בהשוואה לרווח נקי של כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בית ההשקעות רשם הכנסות של 890 מיליון שקל ב-2018, בהשוואה להכנסות של 874 מיליון שקל ב-2017. על פי החברה, עיקר העלייה נובעת מהכנסות חבר הבורסה והברוקראז' המוסדי, קרנות נאמנות ואשראי חוץ בנקאי באמצעות חברת פנינסולה בה מיטב דש הינה בעלת שליטה, בקיזוז הירידה בהכנסות מניהול קופות גמל. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות בכ-222 מיליון שקל בהשוואה לכ-221 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים בבית השקעות בסוף הרבעון הרביעי 2018 עמד על כ-126 מיליארד שקל, בהשוואה לשווי הנכסים בסוף 2017 שעמד על כ-132 מיליארד שקל. הירידה בהיקף הנכסים נובעת בעיקרה מהירידות בשווקים הפיננסיים בדצמבר 2018 ומפדיונות בענף קרנות הסל.  נכון לסוף פברואר 2019 היקף הנכסים המנוהלים  עומד על 131 מיליארד שקל.

עוד הודיעה החברה כי תחלק דיבידנד בסך של 15 מיליון שקל.

 

מיטב דש גמל ופנסיה

 

שווי נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה במיטב דש גמל ופנסיה עמד על 50.9 מיליארד בסוף השנה (ב-14 במרץ, שווי הנכסים גדל ל-53.2 מיליארד). דמי הניהול מנכסים בקופות הגמל ירדו מממוצע של  0.6% ב-2017 ל-0.56% ב-2018. דמי הניהול מההפקדות ירדו מ-0.63% ל-0.55%. בתוך כך, ההכנסות מניהול קופות הגמל ירדו מ-338 מיליון שקל ב-2017 ל-220 מיליון שקל ב-2018.

שווי נכסי קרן הפנסיה המקיפה עלו מ-7.6 מיליארד שקל ל-8.9 מיליארד שקל. מספר העמיתים בקרנות הפנסיה עלה מ-257 אלף ל-283 אלף ב-2018.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש: "ברבעון הרביעי של 2018 חווה השוק כולו ירידות שהשפיעו גם על תוצאות הפעילות שלנו. עיקר הירידה ברווחיות ברבעון הרביעי נובעת מגידול בהוצאות הנובעות מיישום תיקון 28 ומהכנסות נמוכות בגין דמי ניהול משתנים בקרנות הסל לאור התנודות החריגות בשווקים. יחד עם זאת, ניתן לומר כי השיפור בשווקים ברבעון הראשון של שנת 2019 כבר נותן את אותותיו. אחת החוזקות שלנו היא בגיוון הפעילויות אותן אנו מנהלים אשר מפחיתה את הזיקה לשוק ההון ויוצרת בידול מהמתחרים וכן פיזור סיכונים.

תיקון 28 שיצא לפועל ברבעון האחרון במסגרתו הפכו תעודות הסל לקרנות סל והשפיע על תוצאות תכלית, דרש מאיתנו היערכות מאסיבית וכיום אנו ממשיכים בניהול קרנות סל תוך השקת מוצרים חדשים".

"בימים אלו אנו עדים לתחילתה של מהפכה משמעותית בשוק הפנסיה בישראל שמביאה בשורה אמיתית למעסיקים ובעיקר לחוסכים לפנסיה בישראל. המהפכה כאמור משמעותית ועוצמתית ולהערכתי נראה את תוצאותיה כבר במהלך שנת 2019. מתחילת השינוי בנובמבר 2018 ועד כה, הצטרפו לקרן הפנסיה בניהולנו אלפי מעסיקים חדשים, ביניהם לא מעט חברות גדולות ומובילות במשק ממגזרי התשתיות, התקשורת, הבנקאות והקמעונאות. אנו עדים לשינוי, שקרוב לוודאי, ללא מכרז קרנות הפנסיה הנבחרות היה אורך שנים אם בכלל מתרחש. להערכתנו זו היא נקודת מפנה במפת החיסכון הפנסיוני בישראל שאת השפעתה ותוצאותיה נראה עוד שנים רבות. לאור זאת ברבעון הרביעי צמחה הפעילות שלנו בתחום קרן הפנסיה הנבחרת וכעת אנחנו מנהלים בתחום זה כ-10 מיליארד שקל עבור כ-285 אלף לקוחות. קרן הפנסיה של מיטב דש דורגה במקום הראשון מבין קרנות הפנסיה בישראל במדד שביעות רצון הלקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018 ואנחנו גאים בכך מאוד".